Erillään kaikesta yhdessä

Kaukana kaikesta, suuren meren ympäröimänä eletään Utön saarella. Vuosisataista asutusta on leimannut sotilaiden läsnäolo. Näin ei enää ole, mutta entisen tukikohdan ansiosta etäällä kaikesta voi kuitenkin olla verkottuneena merenpohjaa halkovan valokuitukaapelin ansiosta.

 Erakkona saarella on varmasti vaikea olla, sillä yhteisö on aktiivinen vaikkakin pieni. Sukupolvesta toiseen saariston asukkaat ovat tunnustaneet pienuutensa luonnonvoimien edessä. Fakta, jonka suurin osa kaupunkilaisista tuntuu unohtaneen.

Niin tuttu kuin ventovieras saa apua tarvitessaan, sillä milloin tahansa kuka tahansa voi joutua vastaavaan tilanteeseen. Majakan valo johdattaa aina turvaan ja rauhaan.